Zonnepanelen op school

Jouw school is omringd met ouders, grootouders, alumni, personeel, buren en sympathisanten

Jouw school heeft veel daken of grote daken

Jouw school verbruikt veel elektriciteit overdag.

 

Dan komt jouw school in aanmerking voor zonnepanelen via crowdfunding.

Leer hier hoe dit kan.

 

De school is omringd met mensen die de school goed genegen zijn. Denk maar aan ouders, grootouders, leerkrachten, personeel, alumni, sympathisanten… Samen met de school, spreekt Effekt deze gemeenschap aan voor crowdfunding. Met deze middelen kopen we zonnepanelen aan die worden geplaatst op het dak van de school.

 

Vanaf nu wekt de school zijn eigen elektriciteit op. Hierdoor heeft de school een lagere energiefactuur. Het verschil op de energiefactuur is vrijgekomen budget voor de school. Dit vrijgekomen budget dient in een eerste fase om de deelnemers van de crowdfunding terug te betalen. Het kan ook dienen om verder te investeren in een betere energie-efficiëntie (bvb LED verlichting) en later voor talloze andere projecten.

Het project loopt tot de deelnemers zijn terugbetaald. De zonnepanelen worden vanaf nu ook eigendom van de school. De garantie van de zonnepanelen loopt tot 25 jaar. En de school kan zijn vrijgekomen budgetten inzetten naar wens.

Effekt ondersteunt de school gedurende het project. Dit verloopt in 4 stappen:

1. Voorbereidend werk

Analyse energiefacturen

Analyse van het huidige elektriciteitsverbruik van de school en studie van het energienetwerk in de school.

Berekening zonnepotentieel

Berekening van het optimaal aantal te plaatsen zonnepanelen. De locatie en de hellingsgraad van de zonnepanelen spelen hierbij een grote rol, net als het verbruiksprofiel.

Marktonderzoek zonnepanelen

Uitgebreid marktonderzoek leidt ons naar de juiste leverancier voor het leveren en plaatsen van de zonnepaneleninstallatie. De focus ligt op kwaliteit, fabrieksgaranties en dienst na verkoop.

Daktechnisch onderzoek

Een specialist gaat de structurele staat van de daken na en keurt het dak goed voor de installatie van zonnepanelen.

Juridische haalbaarheid

De juridische bepalingen voor scholen zijn erg specifiek. Ieder project vereist een zorgvuldige analyse voor de juridische situatie van de school.

Opdracht afbakenen

Met alle vergaarde informatie op zak en een duidelijk plan van aanpak, worden alle details vastgelegd in een contract en gaan we samen van start.

2. Financiering

Sensibilisatie

Communicatie om de gemeenschap rondom de school te sensibiliseren en te informeren over het project. Waarom effekt? Waarom zonnepanelen? Waarom deelnemen?

Effekteam

Samen met gemotiveerde medewerkers van de school starten we een effekteam. Het effekteam werkt aan de campagne om de gemeenschap van de school te mobiliseren. Zo wordt het een project van de school gedragen door de school.

Marketing en communicatie

Vastleggen en uitvoeren marketing- en communicatieplan in samenwerking met het Effekteam.

Crowdfunding

Fondsenwerving voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school. Er zijn verschillende mogelijkheden in crowdfunding, samen kiezen we de juiste vorm.

3. Installatie & techniek

Selectie installateur

De gepaste installateur wordt geselecteerd. Er wordt een SLA vastgelegd en de bestelling van zonnepanelen wordt geplaatst.

Aankoop zonnepanelen

Effekt koopt de zonnepanelen aan en plaatst deze via een “recht van opstal” op het dak van de school. De school wordt eigenaar van de zonnepanelen na de looptijd van het project.

Technische ondersteuning

Coördinatie tussen de verschillende partijen tijdens het plaatsen van de zonnepaneleninstallatie en de officiële keuring.

Ingebruikname

De zonnepanelen zijn klaar voor gebruik! Aan de hoofdingang wordt een digitale teller geplaatst om de effectief opgewekte zonne-energie op te volgen.

4. Nazorg

Educatie

Didactisch materiaal, in lijn met de vakoverschrijdende eindtermen, rond klimaatopwarming en wat wij kunnen doen om onze eigen ecologische voetafdruk te verminderen als individu en als gemeenschap.

Afhandeling crowdfunding

Nazorg van de crowdfunding door de teruggave van giften in natura en giften in geld (inclusief optionele rente) voor iedere deelnemer.

Verzekering en onderhoud

Gedurende de looptijd van het project is de gehele installatie verzekerd en onder garantie. Gaat er toch wat fout dan is er een buffer voorzien voor herstellingen.