Veelgestelde vragen

Van betekent de naam ‘Effekt’?

Effekt is een krachtige en korte naam, die duidelijk is in het Frans en in het Nederlands. Effekt gaat om het resultaat dat we willen teweegbrengen. Door mee te doen in Effekt, creëer jij een effect.

Effekt heeft ook een Deense inspiratie, waar het woord “effekt” vertaald wordt naar kracht. Het fysische symbool voor kracht is ‘f’ en die f komt tweemaal voor in het woord ‘effekt’. De eerste f staat voor de kracht van de zon of ‘zonnestroom’ en de tweede f voor de kracht van mensen of ‘mensenkracht’. Zo ontstond de slagzin ‘zonnestroom door mensenkracht’.

Ten slotte is Effekt ook een kwinkslag naar de financiële wereld. Waarbij een effect een waardepapier is en waar we in Effekt iedereen willen laten deelnemen in de crowdfunding.

Van waar komt het logo?

De inspiratie voor het logo van Effekt komt van een zonneroos. Het is de combinatie van een windroos en een zonnekaart. Het duidt de efficiëntie aan van zonnepanelen, afhankelijk van hun oriëntering (windrichting) en hun hellingsgraad(de witte lijnen). Hoe donkerder het groen, hoe minder elektriciteit de zonnepanelen opwekken. Hoe lichter het beige, hoe efficiënter de zonnepanelen staan en hoe meer elektriciteit ze opwekken. Het weerspiegelt de technische mogelijkheden in één symbool.

Wat is het doel van Effekt?

Het doel van Effekt is om het elektriciteitsverbruik van scholen te vergroenen en hiermee de energiefactuur te verlagen. Effekt is risico-avers en bouwt niet blindelings op subsidies om sneller zijn doel te bereiken of voor het maken van woekerwinsten. Op deze manier stelt Effekt zich op als betrouwbare partner en bouwt het aan eerlijke en duurzame projecten.

Hoe werkt de crowdfunding?

Crowdfunding kan verschillende vormen aannemen. In vorm van schenkingen (funding) of door middel van een lening (lending). Bij crowdlending geeft de deelnemer als het ware een lening aan de school en gedurende de looptijd van het project krijgt de deelnemer de integrale som van de lening terug onder vaste voorwaarden. In ruil voor zijn bijdrage krijgt de deelnemer een gift in natura of een gift in rente. Samen met de school kiezen wij de juiste crowdfundingmix.

Wat is het extra voordeel voor de school?

Alle opbrengsten gegenereerd door de zonnepanelen (elektriciteit, verkoop eventuele groenestroomcertificaten, verkoop reststroom) gaan integraal naar de school. Hierdoor valt een deel van de energiefactuur van de school weg en en heeft de school vanaf de eerste dag budget vrij voor andere doeleinden. Dit vrijgekomen budget dient in eerste plaats voor verdere investeringen in energie-efficiëntie op school en het terugbetalen van de deelnemers. Na de looptijd van het project, kan de school dit nieuw budget vrij  gebruiken voor talloze educatieve projecten.

Wat is het effekteam?

Het effekteam vervult een cruciale rol in het slagen van het hele project. Effekt doet dit niet alleen. Samen met gemotiveerde en ervaren medewerkers van de school vormen wij het effekteam. Het effekteam dient om gerichte communicatie campagnes op te zetten aangepast aan de gemeenschap van de school. Zo speelt elke campagne in op de waarden van de school en draagt iedereen het hele project in zijn hart.

Hoe verdient Effekt hier aan?

Om de vergroening van het elektriciteitsgebruik voor scholen te realiseren werkt Effekt met crowdfunding als financiering. De financiering dient om de zonnepanelen aan te kopen en alle bijhorende kosten (verzekering, onderhoud, …) te betalen. Een percentage van de opgehaalde financiering gaat naar Effekt om de werkingskosten te dekken.

Wat is de looptijd?

De looptijd hangt af van het project en wordt bepaalt door een aantal variabelen, zoals de grootte van het project, het aantal deelnemers en de crowdfundingmix. Ook de impact van lokale subsidies kan meespelen in de bepaling van de looptijd. Dit brengt de looptijd van een gemiddeld project van 5 tot 13 jaar.