Missie

De missie van Effekt is om samen te bouwen aan een groene toekomst door een energietransitie te verwezenlijken.

  • Samen: ieder individu heeft een plaats in onze maatschappij. Elke bijdrage geldt en telt. Door allen samen deel te nemen, hebben we een groter bereik. En dit bereik heeft een enorm potentieel. Zo gaan wij als maatschappij vooruit.
  • Toekomst: wat we vandaag doen heeft een impact op de toekomst en op toekomstige generatie, zeker in het licht van de klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om een positieve impact te creëren en onze kinderen een zorgeloze toekomst aan te bieden.
  • Energietransitie: Effekt wil inzetten op een transitie naar hernieuwbare energie, weg van fossiele brandstoffen. De technologie voor hernieuwbare energie is voorhanden en gemakkelijk toepasbaar. Het is aan onze maatschappij om de sprong te maken en over te schakelen naar duurzame en ecologische bronnen voor onze energie.

Visie

De visie van Effekt is scholen ondersteunen bij het plaatsen van zonnepanelen door middel van crowdfunding.

  • Scholen: scholen hebben een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie in onze maatschappij. Zij helpen bij de vorming van onze kinderen en tonen hen wat mogelijk is. Daarom is het een bewuste keuze om ons te richten op scholen en hen te ondersteunen in deze rol.
  • Zonnepanelen: zonnepanelen zijn een voor de hand liggende technologie die zowel ecologische (hernieuwbare bron) als economische (goedkoopste bron van elektriciteit) voordelen biedt. Bovendien is het modulair en aanpasbaar aan elke situatie.
  • Crowdfunding: crowdfunding is de manier om zowel de gemeenschap te verbinden als financiering te voorzien, zonder hoge kosten. Financiering binnen scholen is een heikel punt. Crowdfunding biedt veel mogelijkheden en helpt scholen nieuwe stappen te zetten.

Waarden

collectief – optimisme – open

  • Collectief: iedereen heeft een rol, hoe je die ook vervult. De klimaatverandering is een probleem voor iedereen van iedereen en wij zoeken samen een oplossing voor iedereen door iedereen. Effekt denkt collectief en ageert lokaal.
  • Optimisme: aan een negatief verhaal geven wij een positieve draai. De klimaatverandering baart zorgen maar brengt ook opportuniteiten. Het is die opportuniteit die Effekt grijpt.
  • Open: Effekt heeft een open cultuur waarbij er geen grenzen zijn in visie, ideeën en culturen. Dit uit zich in zijn structuur en de keuze om te werken met een vzw.